TULE KOHALE: +372 5903 2810

IGA MINUT MEIEGA TIKSUB SINU ÕIGLUSE KASUKS!

Perekonnaõigus

Perekonnaõigus on tõsine ja keeruline valdkond, mis puudutab igat inimest. Võib juhtuda, et avastatakse ennast väljapääsmatus olukorras, sest perekond on üks olulisemaid väärtusi ja tihti ollakse mõnest pereliikmest sõltuvuses kas siis rahalises või moraalses mõttes. Igasugusest keerulisest olukorrast on aga olemas väljapääs ehk siis optimaalne lahendus, kuid kõikide võimalike positiivsete lahenduste peale on ise raske tulla.

Perekonnaõiguse valdkonnas on peamised probleemid seotud ühisvara jagamisega, lastele elatise ehk alimentide maksmisega ja lahku läinud lastevanemate puhul nende ühiste laste elukoha ja suhtlemiskorra kindlaksmääramises. Oluliseks tuleb siinkohal pidada just kohtuvälise lahenduse võimalikkust kokkulepete saavutamise teel, et vältida osapoolte vahelist suhete pingestamist ja edaspidist aeganõudvat kohtumenetlust.

Perekonnaõiguse valdkonnas abistame oma kliente allpooltoodud küsimustes:

ABIELU JA ABIELU LÕPPEMINE

ABIKAASADE VARASUHTED

abielu sõlmimine, keelatud abielu, abiellumiskeeld, abiellumisiga, abielu kehtetus, kehtetu abielu, näilik abielu, fiktiivne abielu, abielu tühisus, tühine abielu, abielu kehtetuks tunnistamine, abieluline kooselu, abieluline lahuselu, abikaasade õigused ja kohustused, perekonna ülalpidamise kohustus, abielu lahutamine, abielu taastamine, lahutatud abikaasa ülalpidamine, ülalpidamise kohustus, elatis lahutatud abikaasale, ülalpidamisleping, ülalpidamise leping, lahutus kohtus, lahutus kohtu kaudu, e-nõustamine abieluvara, abieluvaraleping, abieluvaralepingu koostamine, ühisvara, abieluvara ühisus, varaühisus, abieluvara lahusus, lahusvara, varalahusus, ühisvara valitsemine, ühisvara valdamine, ühisvara käsutamine, ühisvara jagamine, soetisvara, koguvara, põhivara, juriidiline konsultatsioon

ÜLALPIDAMISKOHUSTUS

HOOLDUSÕIGUS, LAPSENDAMINE JA EESTKOSTE

otsejoones sugulased, külgjoones sugulased, alanejad sugulased, ülenejad sugulased, hõimlus, põlvnemise kindlakstegemine, isaduse omaksvõtt, isaduse tuvastamine, ülalpidamiskohustus, ülalpidamine, elatis, alimendid, elatise väljamõistmine, alimentide väljamõistmine, elatisabi, elatisabi taotlus, elatisabi taotlemine, maksekäsu kiirmenetluse avaldus elatisnõudes, avalduse esitamine lapse elatisnõudes, maksekäsu kiirmenetlus elatisnõudes, juriidilised konsultatsioonid vanema hooldusõigus, ühine hooldusõigus, vanema hooldusõiguse piiramine, vanema hooldusõiguse äravõtmine, vanema õiguste äravõtmine, lapse esindamine, isikuhooldus, varahooldus, lapsendamine, lapsendamissaladus, lapsendaja ülalpidamiskohustus, lapsendamise kehtetuks tunnistamine, eeskoste alaealise üle, eestkoste täisealise üle, erieestkostja, esindamine kohtus hagita menetluses

Õigusvaldkonnad