TULE KOHALE: +372 5903 2810

IGA MINUT MEIEGA TIKSUB SINU ÕIGLUSE KASUKS!

Pärimisõigus

Pärimine on valdkond, millega puutuvad kokku kõik inimesed. Paratamatult tekib igaühel mingil eluetapil küsimus, mis saab minu varast peale minu surma või kes pärib esivanemate vara? Kui ma pärin, kas pean siis kinni maksma ka kõik pärandaja võlad?

Pärimisõiguse valdkonnas abistame oma kliente allpooltoodud küsimustes:

MÕISTED

PÄRIMISE LIIGID

pärimine, pärandaja, pärand, pärandi avanemine, pärimisvõime, pärimiskõlbmatus, testeerimisiga, asepärija, eelpärija, järelpärija, annak, sihtkäsund, sihtmäärang, testamenditäitja, testamendi tühistamine, juriidiline õiguskonsultatsioon, on-line nõustamine seadusjärgne pärimine, pärimine seaduse järgi, seadusjärgsed pärijad, abikaasa seadusjärgse pärijana, pärimine testamendi järgi, notariaalne testament, kodune testament, omakäeliselt kirjutatud testament, abikaasade vastastikune testament, pärimisleping, õigusnõustamine

PÄRANDI VALITSEMINE

sundosa, pärandvara hoidmine, pärandi vastuvõtmine, pärandist loobumine, pärandi inventuur, vastutus pärandaja kohustuste eest, pärija õigused ja kohustused, kaaspärija, pärandvara jagamine, eelpärand, pärimistunnistus, esindamine kohtus hagimenetluses

Õigusvaldkonnad