TULE KOHALE: +372 5903 2810

IGA MINUT MEIEGA TIKSUB SINU ÕIGLUSE KASUKS!

Korteriühistu liikmete võlgade sissenõudmine

Sissenõudmata võlg suurendab ühistu hoolsate liikmete kohustusi, hoiab kinni ühistu remondifondi, tekitab võlgnevusi teenuste pakkujatele, samuti koormab juhatust. Võlglastega tegelemine on juhatusele närvesööv ja aeganõudev tegevus. Protsessi lihtsustamiseks ja kiirendamiseks pakume järgmiseid teenuseid, mis vaid mõne kuuga kuni 90% juhtudest lõpeb ühistule positiivselt:

1. Võlglastega seotud igakuine kohtuväline töö:

 • informeeriva kirja saatmine võla menetluse alustamisest koos makseettepanekuga;
 • maksegraafikute sõlmimine ja nende täitmise jälgimine;
 • võlgniku maksehäireregistrisse kandmine;
 • hoiatavad telefonikõned;
 • kohtuprotsessi alustamise kohta hoiatuskirja saatmine.

Antud teenuse hind iga võlgniku kohta on 20 € kuus.

2. Võlglastega seotud kohtumenetlus:

 • maksekäsu kiirmenetluse avalduse koostamine ja edastamine kohtule (kõige kiirem, odavam ja tulemuslikum);
 • hagiavalduse koostamine ja edastamine kohtule;
 • kohtuistung.

Antud teenuse hind on iga võlgniku kohta järgmine: maksekäsu kiirmenetluse avalduse esitamine 100 €, hagiavalduse esitamine 200 €, kohtuistung 100 €.

3. Võlglastega seotud täitemenetlus:

 • kohtutäiturile täitmisavalduse esitamine;
 • asjaajamine ja läbirääkimiste pidamine;
 • maksegraafikute sõlmimine;
 • järelevalve kohtutäituri tegevuse üle.

Antud teenuse hind on iga võlgniku kohta järgmine: kohtutäiturile täitmisavalduse esitamine 50 € ja edaspidine igakuine asjaajamine ja järelevalve kohtutäituri tegevuse üle iga võlgniku kohta 20 € kuus.

NB! Hindadele lisandub käibemaks (20%)!