TULE KOHALE: +372 5903 2810

IGA MINUT MEIEGA TIKSUB SINU ÕIGLUSE KASUKS!

Kinnisvaratehingute abi

Kui Sa ei usalda täielikult kinnisvara ostu või müügi puhul vastaspoolt või omakasupüüdlikku maaklerit, konsulteeri enne tehingut või lepingu sõlmimist meiega!

Pakume:

 • Hinnangut müüdava objekti tehnilise olukorra ja õigusliku staatuse kohta:
  • Kinnistuga seonduvad õiguslikud probleemid:
   • Servituutide olemasolu ja tähendus edaspidi – läbipääsud, tehnoloogilised liinid
   • Reaalkoormatised ja nendega seonduvad kulud
   • Märked ja hüpoteegid kinnistul
   • Ostueesõiguse tuvastamine
   • Ehitisega seonduvad planeeringud
  • Ehitisega seonduvad õiguslikud probleemid
   • Ehitise vastavus ehitusregistris märgitule
   • Kasutusload, elektrivõrgu piisavus – ehitise ümberehituste seaduslikkus
   • Kolmandate isikute (üürnikud, sissekirjutatud isikud, jne.) õigused ehitise või selle osale – ehitise ajalugu
   • Muud probleemid – muinsuskaitse, jne.
  • Ehitise tehnilise olukorra hinnang ja varjatud puuduste tuvastamine ning hindamine
  • Dokumentide komplekteerimine korrektseks pakkumuseks müügil ja nõustumiseks ostul
 • Abi läbirääkimistel ja notaris:
  • Abi hinna- ja tehingutingimuste läbirääkimistel vastaspoolega ja vastaspoole maakleriga
  • Suhete korraldamine enda maakleriga – nõuete esitamine maakleri vastu
  • Nõustamine eellepingu koostamisel
  • Nõustamine võlaõiguslepingu koostamisel
  • Nõustamine asjaõiguslepingu koostamisel
 • Nõustamine krediidilepingu pakkumiste hindamisel:
  • Nõustamine tarbijakrediidi infolehe analüüsil ja eri pakkumuste võrdlemisel
  • Nõustamine tarbijakrediidi kulukuse määra võrdlemisel
  • Nõustamine asjaõiguslike ja võlaõiguslike tagatiste andmisel (hüpoteek, käendus)
  • Käendaja nõustamine tema õigustest ja käenduslepingu analüüs
 • Omaniku ja kasutaja nõustamine kasutusvalduse ja üürilepingute koostamisel, muutmisel ja lõpetamisel.
 • Nõustamine hoonestusõigusega seonduvates probleemides.
 • Nõustamine suhetes kaasomanikuga – kasutuskorrad, ostueesõigused.
 • Nõustamine asjaajamises arendaja ja ehitajaga.
 • Nõustamine makseraskuste puhul:
  • Makseraskuste õiguslik ja rahanduslik analüüs, sealhulgas õiguslikud tagajärjed
  • Makseraskuste ületamise analüüs – krediidi ümberfinantseerimise analüüs, võlgade ümberkujundamine, pankrot.
 • Nõustamine kinnisvara pärandamisega – võlad, suhted kaaspärijatega, pärandi müük.