TULE KOHALE: +372 5903 2810

IGA MINUT MEIEGA TIKSUB SINU ÕIGLUSE KASUKS!

Kas tasuta rendileping on võimalik?

3.aprilli 2018.a. „Radaris“ oli näha lõiku järgmise sisuga „Lohusuu vald oli andnud ühele ettevõttele tasuta rendile Peipsi ranna äärse maariba“. Arutelu keskendus sellele, millistel motiividel endine vallavanem sellise otsuse tegi ja kas kahjustati valla huve. Tähelepanuta jäi aga hoopis dokumendi kummaline nimi ja õiguslik sisu.

Rendileping on üks kasutuslepingutest. Rentnik saab asja, antud juhul kinnisasja kasutusõiguse, rendileandja maksab kasutamise eest tasu. Niimoodi on sätestatud võlaõigusseaduse § 339. Seadus jätab poolte otsustada tasu suuruse ja maksmise tähtaja, kuid tasu maksmine on rendilepingu üks tunnus.

Kas siis vallavalitsus ei saa teatud juhtudel anda asju tasuta kasutusse? Saab küll, aga see on täiesti teine leping  – tasuta kasutamise leping! Tasuta kasutamist sätestab võlaõigusseaduse 21.peatükk ja tasuta kasutamise lepingu mõiste annab võlaõigusseaduse § 389.

Videolõigus laiutasid valla uued ametnikud käsi: „Ei tea, kuidas maariba tagasi saada?“ Tasuta kasutamise lepingu puhul on vara tagasi nõudmise võimalused palju suuremad, kui rendilepingu puhul. Ja kas antud juhul oleks ilmselt võimalik leida nii otsustamises kui vormistamises rendilepingu ülesütlemiseks vajalikke aluseid.

Laskumata vara tasuta kasutamise lepingu detailidesse ja andmata konsultatsioone – meie tahaks ka teenida – saame hämmastuda kohaliku omavalitsuse õiguslike teadmiste nõrkuse osas. Ei osatud näha vormistamise vigu otsuse tegemisel, ei osata vigu enda kasuks pöörata ka nüüd. Seoses sellega võiks küsida: a) miks ei kasutata asjatundjate abi, b) miks lasevad valida end valla võimu juurde õigusküsimustes juhmid inimesed? Õigus peaks olema see valdkond, kus ametnik tunneb end kindlalt, sest õigus väljendab riigi tahet ja ametnik väljendab riigi tahet.

Mis on meie kriitika eesmärk? Kui Teie seal Lohusuu vallas ja ka mujal ei oska, pöörduge meie büroo poole. Tooge oma paberid, vaatame üle, anname nõu, vajadusel vaidleme ka vastaspoolega. Ja tegelikult võiks oma üüri- ja rendilepingud tuua meile üle vaatamiseks kõik, kellel on kahtlusi dokumentide vormistamise õigsuses. Loomulikult ei ole IUSTUS õigusbüroo ainuke, kes võib aidata, kuid meie vähemalt tegime abistamisettepaneku. Vaata seejuures ka meie teenuste loetelu https://www.iustus.ee/oigusvaldkonnad/.

Ja veel – üüri- ja rendilepingute ning tasuta kasutamise lepingute kõrval on rida asjaõiguslikke võimalusi, millest võiks rääkida kunagi järgmistel kordadel.