TULE KOHALE: +372 5903 2810

IGA MINUT MEIEGA TIKSUB SINU ÕIGLUSE KASUKS!

Asjaõigus

Asjaõigus valdkonnas puututakse sageli kokku küsimustega, mis puudutavad omandit, selle kasutamist ja omandil lasuvaid kitsendusi. Näiteks igal maatükil on olemas omanik. Omanik võib omakorda anda maatüki kellelegi kasutamiseks, millest tekivad kasutamise õigused. Loomulikult võivad maatükil olla ka kitsendused. Näiteks maaomanikul ja selle kasutajal, kelle kinnisasjale puudub vajalik juurdepääs avalikult kasutatavalt teelt või kinnisasja eraldi seisvalt osalt, on õigus nõuda juurdepääsu üle võõra kinnisasja.

Asjaõiguse valdkonnas abistame oma kliente allpooltoodud küsimustes:

VALDUS

OMAND

valdaja, seaduslik valdus, ebaseaduslik valdus, heauskne valdus, pahauskne valdus, vallasasi, kinnisasi, valduse kaitse, omavoli, omaabi, otsimisõigus, omavoliline valdus, õigusalane konsultatsioon, on-line konsultatsioon omand, omanik, ühine omand, kaasomand, ühisomand, omandi kaitse, vallasomand, heauskne omandamine, pahauskne omandamine, hõivamine, leid, leiutasu, peitvara, igamine, loodusvili, kinnisomand, kinnisomandi ulatus, õiguskonsultatsioon

KINNISOMANDI KITSENDUSED

PIIRATUD ASJAÕIGUSED

naabrusõigused, avalikult kasutatav tee, juurdepääs avalikult kasutatavale teele, kinnisasjale juurdepääs üle võõra kinnisasja, tehnovõrgud, tehnorajatised, avalikud veekogud, kallasrada, vallasvaratehingud, kinnisvaratehingud, asjaõiguslepingu koostamine servituudid, reaalservituut, kasutusvaldus, isiklik kasutusõigus, reaalkoormatis, hoonestusõigus, ostueesõigus, pandiõigus, pant, vallaspant, käsipant, registerpant, õiguste pantimine, kinnispant, hüpoteek, kohtulik hüpoteek, esindamine kohtus

Õigusvaldkonnad