KÜSI JURIIDILIST NÕU LÄBI VEEBI
VÕI TULE KOHALE: (+372) 5551 3335

IGA MINUT MEIEGA TIKSUB SINU ÕIGLUSE KASUKS!

Hinnad ja teenused

Esmane konsultatsioon ja materjalidega tutvumine

Esimese konsultatsiooni hind koos materjalidega tutvumisega on 50 € sõltumata kulutatud ajast.

Konsultatsioon on konfidentsiaalne ja hõlmab:

  • materjalidega tutvumist, mille käigus selgitatakse välja probleemi lahendamise võimalused;
  • hinnatakse asja edasist perspektiivi – võidu võimalust nii kohtuvälisel läbirääkimisel kui ka kohtumenetluses, võidu võimaluse puudumisel me klienti ka sellest teavitame, et klient ei raiskaks aega ja raha perspektiivitule õigusabile;
  • selgitatakse välja asja ligikaudne lõplik hind (läbirääkimised, hagi koostamine ja esindamine kohtus, jne).

Veebinõustamine

Veebinõustamise hind on 30 €, mida klient peab ära maksma ettemaksuna IUSTUS õigusbüroo arveldusarvele (IUSTUS OÜ, AS LHV Pank a/a EE847700771001746883).

Veebinõustamine on kaasaegne ja kiire juriidilise õigusabi vorm, mille puhul klient saab õigusabi e-posti vahendusel.

Hagiavalduse ja muude materjalide koostamine, esindamine ametiasutustes ja kohtus

Hind kujuneb tunnitasu alusel vastavalt töömahule – tunnitasu on  140-160 €, mis sõltub töö keerukusest.