TULE KOHALE: (+372) 5551 3335
VÕI KÜSI JURIIDILIST NÕU LÄBI VEEBI

IGA MINUT MEIEGA TIKSUB SINU ÕIGLUSE KASUKS!

Hinnad ja teenused

Esmane konsultatsioon ja materjalidega tutvumine

Esimese konsultatsiooni hind koos materjalidega tutvumisega on 50 € sõltumata kulutatud ajast.

Konsultatsioon on konfidentsiaalne ja hõlmab:

  • materjalidega tutvumist, mille käigus selgitatakse välja probleemi lahendamise võimalused;
  • hinnatakse asja edasist perspektiivi – võidu võimalust nii kohtuvälisel läbirääkimisel kui ka kohtumenetluses, võidu võimaluse puudumisel me klienti ka sellest teavitame, et klient ei raiskaks aega ja raha perspektiivitule õigusabile;
  • selgitatakse välja asja ligikaudne lõplik hind (läbirääkimised, hagi koostamine ja esindamine kohtus, jne).

Veebinõustamine

Veebinõustamise hind on 30 €, mida klient peab ära maksma ettemaksuna IUSTUS õigusbüroo arveldusarvele (IUSTUS OÜ, AS LHV Pank a/a EE847700771001746883).

Veebinõustamine on kaasaegne ja kiire juriidilise õigusabi vorm, mille puhul klient saab õigusabi e-posti vahendusel.

Hagiavalduse ja muude materjalide koostamine, esindamine ametiasutustes ja kohtus

Hind kujuneb tunnitasu alusel vastavalt töömahule – tunnitasu on  80-90 €, mis sõltub töö keerukusest.